Πιστοποιήσεις Ποιότητας

Πιστοποιημένες υπηρεσίες μαζικής εστίασης


Το Patras Catering είναι πιστοποιημένο σε θέματα υπηρεσιών μαζικής εστίασης, διανομής και τραπεζοκομίας και έχει λάβει:
  • Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008
  • Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005
  • Πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007