Τροφοδοσίες

Προσφέρουμε κορυφαία γεύματα σε ποιότητα και γεύση


Στην εταιρεία Patras Catering αναλαμβάνουμε τροφοδοσίες διάφορων οργανισμών όπως σε:
  • Πανεπιστήμια
  • Νοσοκομεία
  • Παιδικούς σταθμούς
  • Σχολεία